Technickú správu tejto domény zabezpečuje spoločnos  BUSINESS SOLUTION s.r.o.